…og hold dem på et lavt bevissthetsnivå!

Det romerske proletariat – i imperiets glanstid – levde et ganske behagelig liv: Staten garanterte deres velferd, delte ut korn ved alle festlige anledninger, og dem ble det ganske mange av ettersom den romerske stats ære og storhetsvanvidd vokste. Så de behøvde ikke å arbeide så mye; grovarbeidet ble jo også i stigende grad utført av slaver  importert fra fattigere deler av verden. En romersk borger var alltid garantert mat i munnen selv om han var arbeidsløs. Og fremfor alt: Han ble underholdt; hesteveddeløp, gladiatorfighter  og opphissende kamper mellom ville dyr og /eller mennesker var for hånden med jevne mellomrom; på en god dag kunne de romerske proletarene drive i store flokker fra en festforestilling til en annen og spise seg mette på statens bekostning mellom slagene.

Keiserne var jo ikke dummere enn at de visste hva som trengtes for å folket til å holde seg i ro.

For enkelte vil en slik påminning muligens gi en viss ubehagsfølelse; ligner dette på noe vi kjenner?  … For noen, men neppe særlig mange …

Etter den store VM-skandalen på onsdag, da folk fikk se bare DELER av åpningsseremonien på TV, ikke HELE, ble NRKs sentralbord sprengt: Tidenes tabbe! Folket vil se ALT! ALT, hører dere, ikke nøye seg med et redigert innslag. Og den rød-grønne regjeringen var raskt på pletten og tok til orde for en garanti: ALLE i Norge har krav på å få se alt av langrennsmesterskap og nasjonale fotballkamper; ingen skal behøve å nøye seg med noen smålig tildelte filmsnutter. Dett er et folkekrav, NRK!

Det er ikke overraskende at Jens, Kristin og Liv Signe har lært av historia og vet hvilke grep som trengs for å holde massene i sjakk. Men det er noe forstemmende å høre Klassekampens kulturredeaktør spille på samme laget; hun stilte opp i NRK på torsdag morgen og fortalte om hvor nedbrutt hun var over å bli snytt for dekningen av HELE åpningsseremonien. Folket vil ha sirkus. Gi dem det.  Brød har de jo; så lenge olja rekker.

Sterk marxistisk analyse fra venstresidas fanebærer!