I NRK- sendingen “Norsken, svensken og dansken” (eller omvendt?), søndag formiddag 14. november kunne vi høre en av programlederne – i en diskusjon om boligprisene i hovedstaden – observere at “ … OSLO I LØPET AV KORT TID HAR BLITT EN KLASSEDELT BY” (!) … Hvilket, merket vi oss, ikke ble møtt med innsigelser fra noen av de andre deltakerne.

Man ser unektelig for seg hvordan Eilert Sundt roterer i sin grav her, og det rasler vel i skjelettene til folk som Christian Krohg, Oscar Bråthen og Rudolf Nilsen også, for ikke å snakke om at Einar Gerhardsen muligens vurderer å begynne å romstere igjen: Dit er det altså kommet med historiekunnskapene og samfunnsinnsikten i kongeriket Gnore i 2021: Gamle Oslo/Kristiania var en KLASSELØS BY! Det var ingen sosiale forskjeller mellom Frogner og Grünerløkka i industrialismens barndom, og det var selvsagt ingen fattige barn på Kampen på 1900-tallet!

Orwell skildrer i “1984” hvordan historien fortonte seg for de syntetiske skapningene i hans skrekkunivers: “Det fantes en gang noe som het middelalder …” – og sånn cirka der stoppet kunnskapene om fortida …

De omtalte journalistene i “Norsken, svensken etc…” er, såvidt vites, rundt regnet i førtiåra og kan neppe klassifiseres som “de unge”; vi må altså begynne å granske kvaliteten på utdanningsssystemet gjennom de siste 30-40 åra, fra grunnskole opp til høyskole -og universitetsnivå, for å finne fram til hva som har formet bevisstheten og verdensbildet til den generasjonen som nå er “meningsbærende” og toneangivende. Vi er mange som bekymrer oss over kunnskapsnivået hos “allmennheten”; leser man nettkommentarene, kan noen og hver bli mørkredd og tenke: “Hjelp,er det forsvarlig at sånne folk har stemmerett?”, og/men verre blir det når man begynner å gjøre seg de sammen refleksjonene om de såkalte opinionsdannerne – de statsavlønnede og autoriserte kunnskapsformidlerne.

NRK er Norges største journalistiske miljø; de er så store og tunge at de danner sin – og folkets, i alle fall for enkelte gruppers vedkommende – virkelighetsforståelse og verdensbilde.

Vi ser stadig flere grunner til alvorlig bekymring i den anledning.