La oss få dette klart: SV vedtok på sitt landsmøte i helgen at de vil avvikle religiøse privatskoler. Men de vil beholde Steinerskolene og Montesorriskolene. I statlig regi? Ellers ville man jo tape uhyggelig mange marginalvelgere. Men bevare oss vel om de norske skattebetalere skulle få vite hva de i så fall skulle sponse!

Det behendige vedtaket oser av den gjennomsnittlige SV-velgers – og den gjennomsnittlige kulturliberale og velvillige middelklassenordmanns – og særlig nordkvinnes – forestillingsverden: ”Vi er selvsagt i mot sånne kristenfundamentalister. De er jo kvinnefiendtlige og slemme mot barn. Og selv om vi naturligvis er for innvandrere og sånn, så er vi i mot muslimske fundamentalister også. Og kvinneundertrykking. Men Steinerskolen, det er vel sånn humanistisk, er det ikke det’a? Kunst og sånn? Og Montesorri-folka er visst veldig flinke med ungene … ”

Kjære Kristin Halvorsen og andre landsmøtedeltakere – har dere noen gang lest Rudolf Steiner? Hans ”Geheimwissenschaft? Eller f.eks. hans foredrag om ”Die Theosophie des Rosenkreuzers”, ”Die Offenbarungen des Karma” (O.K., litt karma er vel greit; vi er jo litt alternative, eller hva …)? Men kanskje litt verre med ”Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit”? For ikke å snakke om ”Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen”?

Og jeg kan forsikre deg, Kristin: Märtha Louise og hennes engleskoler blir tørr snusfornuft i forhold til Steiners kosmiske visjoner og himmelske hærskarer. Her er det engler, her – og astrallegemer og eterlegemer OG luciferiske ånder og det-som-verre-er, så det holder! Og pastor Torps djevleutdrivelse er nok heller nøkterne saker satt opp mot dr. Steiners vidløftige åndeunivers. Ja, tro meg, du hadde blitt mer enn mørkredd om du skulle ha funnet på å forville deg inn i de kosmiske steinerske labyrinter. Men det gjør du neppe.

Og jeg tror nok jeg vet hvorfor du nekter å la dette bli et problem for deg. Man blir ikke finansminister uten å være såkalt pragmatiker. Det vil si at man ser og hører det som er greit å se og høre. Og så kan man jo alltid blunde litt på et øye når det er mer bekvemt. De fleste SV’ere er forskjellige avskygninger av rasjonalister og sverger til en kulturradikal forestillingsverden à la Arnulf Øverland og Sigurd Hoel på tretti-tallet (en skolert marxist kunne selvsagt si mye sarkastisk om produktivkreftenes nivå osv. her …); en ikke ubetydelig andel definerer seg imidlertid mer eller mindre uspesifisert som ”alternative” og 60-tallspreget. En valgstatistisk relativt uinteressant andel er ”far out”-alternative. Og hittil har det ikke bydd på altfor store utfordringer å samle disse under én noenlunde vanntett paraply, hvilket vel sier en del om refleksjonsnivået jamnt over. Men skulle folk begynne å reflektere, måtte nok flere enn Kristin H. se langt etter gjenvalg …

Så det går nok bra denne gangen, òg. Man er mot prester og for lesbiske prester. Mot Torp og for Steiner. Märtha Louise er latterlig; Steiner er sikkert ålreit-for -dem-som -liker-sånt.

”Realpolitik” var det også en som sa . Ja, dissa tyskera … Foreløpig er det bare Marx som ser ut til å ha tapt …? Men det er interessant – og etter måten rimelig umarxistisk at Steiner holder stand såpass lenge. Og det begynner vel å bli en stund siden det var noen i Kristin H.s umiddelbare nærhet som kunne stave ”dialektisk materialisme” ? Så SVs skolepolitikk går sin ufortrødne gang.