Hvileløs klimaflyktning med sesongvariasjoner!

Category: Uncategorized

Om antisemittiske semitter – enda en gang

På kronikkplass 20. januar skriver dr. phil. Asle Toje: ”Muslimer er bærere av den nye antisemittismen”(!)
Riktignok er begrepet antisemittisme i de fleste vestlige språkbrukeres munn synonymt med ”jødehat”. Denne misforståelsen har innlysende historiske grunner: Europeere har før 1900-tallet hatt lite befatning , i alle fall på hjemmebane, med andre semitter enn jøder. Men det betyr ikke at ”jøde” = ”semitt”.